Kontakt

AdamEva Resort

Nálepkova 4 – Vila Frieda
921 01 Piešťany
Slovak Republic

telefón: +421 33 735 26 10
e-mail:      recepcia@adamevaresort.sk